บริษัทผู้ประกอบการในสหรัฐฯ จะไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ของ Huawei และ ZTE ด้วยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางได้อีกต่อไป !!!!ในขณะที่สิ่งต่างๆกลับคืนสู่สภาพปกติอย่างช้าๆ เมื่อมีการประกาศอนุมัติใบอนุญาตทำการค้ากับ Huawei เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ล่าสุด US FCC* กำลังทำให้สิ่งต่างๆยากขึ้น  การพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน คือ ผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกา ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ Huawei และ ZTE โดยใช้เงินอุดหนุนของรัฐบาลกลางได้อีกต่อไป

ณ ตอนนี้เฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถซื้ออุปกรณ์ Huawei และ ZTE ได้ และแม้พวกเขาสามารถทำได้ แต่ก็จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอีกต่อไป

ในความเป็นจริงการพิจารณาคดีของ FCC ได้กำหนดให้สายการบินสหรัฐฯ เปลี่ยนอุปกรณ์ปัจจุบันที่ซื้อด้วยเงินของรัฐบาลกลาง ซึ่งจะมีราคาประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปเป็นของบริษัทอื่นที่ไม่ถูกแบน

Huawei ได้ตอบโต้การพิจารณาคดีครั้งนี้ โดยบอกว่า การตัดสินใจของ FCC ขึ้นอยู่กับข้อมูลด้านเดียวและกำหนดข้อจำกัดในทางปฏิบัติโดยไม่มีหลักฐานจริง และหากคัดค้านการพิจารณาคดีนี้ จะต้องใช้เวลาถึง 120 วัน เพื่อให้ข้อ จำกัด มีผล*FCC  ย่อมาจากคำว่า Federal Communication Commission (แปลว่า คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ

Source : GSM Arena
Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments