Ren Zhengfei ประกาศกร้าวผ่าน CNN "Huawei สามารถขึ้นเป็นผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกได้ แม้ไม่มี Google" !!!!
ในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ CNN ผู้ก่อตั้งของ Huawei อย่าง Ren Zhengfei มีความชัดเจน เขาเชื่อว่า Hiawei สามารถกลายเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในโลกได้ แม้ไม่มี Google

หากคุณไม่ทราบ การจำหน่ายสมาร์ทโฟนเป็นเป้าหมายหลักแรกๆของ Huawei ที่วางแผนไว้ในปี 2019 อย่างไรก็ตามด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงที่ถูกกล่าวหา บริษัทถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดต่อค้าขายกับบริษัทในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถใช้บริการและแอพพลิเคชันของ Google ในอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆของทาง Huawei ได้ 

แม้ว่า Huawei จะเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมอยู่แล้ว แต่ในส่วนของอุปกรณ์พกพา Samsung ยังคงเป็นผู้นำ และการจะขึ้นเป็นผู้นำนั้นยากกว่าเดิม หากอุปกรณ์ไม่มี Play Store, Gmail, Maps หรือ Youtube แต่กระนั้น Huawei ยังคงมั่นใจ
“เราไม่คิดว่านี่เป็นปัญหา” Ren Zhengfei พูดถึง Google  อย่างไรก็ตามบริษัทจีนได้กล่าวซ้ำๆว่า พวกเขาชอบที่จะทำงานร่วมกับ Google ถ้าเป็นไปได้

 โปรดทราบว่า Microsoft ได้รับใบอนุญาตพิเศษในการทำธุรกิจกับบริษัท Huawei แล้ว หากไม่ได้ส่งผลต่อความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา แต่ Google ยังไม่ได้รับใบอนุญาตใดๆที่ได้รับการอนุมัติ
ความจริงก็คือ Huawei ยังคงมียอดขายที่ดี ขอบคุณตลาดในประเทศจีน ตอนนี้บริษัทรออย่างอดทน เพื่อให้ Google ได้รับใบอนุญาตในการทำงานร่วมกันต่อไป หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหาหนทางดำเนินการกันเอง

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments