Huawei มีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 80% สำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนระดับ High End ในประเทศจีน !!!!! รายงานยังแสดงให้เห็นว่าราคาของสมาร์ทโฟนระดับ High End ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% !!!!ตามรายงานล่าสุดจาก CounterPoint Research ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 , Apple คิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่มีราคาสูงกว่า 400 USD คิดเป็น 52%  เพิ่มขึ้นจาก 48% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  ด้าน Samsung และ Huawei ได้อันดับที่สองและสามตามลำดับโดยมีส่วนแบ่งการตลาด 25% และ 12% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม สำหรับตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ในประเทศจีน Huawei มีอำนาจเหนือกว่า จากข้อมูล Huawei ครองส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ของจีนมากกว่า 80% ซึ่งสูงกว่า 73% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สถิติความแตกต่างยังแสดงให้เห็นว่า ความต้องการของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในช่วงราคา  600 ถึง 800 USD (ประมาณ 18,150 - 24,190 บาท) เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 31% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2018 เป็น 43% ในปี 2019 แรงผลักดันหลักคือ iPhone XR ของ Apple 

ความต้องการสมาร์ทโฟนในช่วง 400 ถึง 600 USD (ประมาณ 12,100 - 18,150 บาท) ลดลงอย่างมากจาก 42% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเหลือเพียง 24%

นอกจากนี้ความต้องการสมาร์ทโฟนที่มีราคาอยู่ระหว่าง 800 ถึง 1,000 USD (ประมาณ 24,190 - 30,240 บาท) เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 60% หรือคิดเป็น 21% ของตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์โดยรวม  ปัจจัยขับเคลื่อนหลักคือ Samsung Galaxy S10 และ Galaxy Note 10 series

รายงานยังแสดงให้เห็นว่าราคาของสมาร์ทโฟนระดับ High End ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ซึ่งแยกออกไม่ได้จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G

โดยในปัจจุบัน ตลาดสมาร์ทโฟน 5G นั้น Samsung, LG และ VIVO อยู่ในอันดับต้นๆ ซึ่งคิดเป็น 74%, 11% และ 5% ตามลำดับ

ในปัจจุบัน Apple ยังไม่ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ใดๆ  แต่มีข้อมูลการวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่า iPhone 11 จะผลักดันยอดขายทั่วโลกของบริษัท ในไตรมาสที่ 4 ยิ่งกว่า Huawei

ตามข้อมูลการคาดการณ์ของบริษัทสถิติข้อมูล TrendForce เผยว่า Appleจะกลับไปเป็นอันดับที่ 2 ของยอดขายทั่วโลกในไตรมาสที่ 4 และส่วนแบ่งการตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 18.7%  ข้อมูลการขายในไตรมาสที่ 3 ของบริษัท แสดงให้เห็นว่า Samsung, Huawei และ Apple ครองตำแหน่ง 3 อันดับแรกในการจัดส่งตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 20.8%, 18% และ 12.4%  ส่วน iPhone 11 ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 42% และคาดว่าจะถึง 69 ล้านเครื่องในไตรมาสที่ 4

อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของ Apple ในตลาดจีนลดลงในไตรมาสที่ 3 ตามการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม อัตราการหมุนเวียนของผู้ใช้ iPhone ในตลาดจีนมีมากกว่าสองเท่าในปีที่ผ่านมา  ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2019 การจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนของ Apple มีเพียง 8.2 ล้านเครื่อง  ดังนั้นจึงลดลงจาก 14% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2018

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments