OPPO ร่วมบริจาคเงิน 132 ล้านบาท แก่สหพันธ์การกุศลอู่ฮั่น เพื่อสนับสนุนป้องกันไวรัสโคโรนา
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน มีการติดเชื้อและความรุนแรงถึงขั้นมีผู้เสียชีวิต
OPPO ได้ร่วมกันบริจาคเงินกว่า 30 ล้านหยวน หรือราวๆ 132 ล้านบาทให้กับสหพันธ์การกุศลอู่ฮั่น (Wuhan Charity Federation) เพื่อเป็นการสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ทาง OPPO จะคอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เราขอให้กำลังใจแก่ผู้ติดเชื้อให้ปลอดภัยโดยเร็ววัน และขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

Comments