Ren Zhengfei ผู้ก่อตั้งและประธาน Huawei ให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุด ด้วยวลีเด็ด : สหรัฐฯควรจะภูมิใจ ที่สร้างสถานการณ์ให้ Huawei เรียนรู้จากมัน และแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคย !!!!


ที่ World Economic Forum ในเมือง Davos ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้ง Huawei อย่าง Ren Zhengfei กล่าวว่า เทคโนโลยีนั้นดีและเราไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์  และเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Huawei หลังจากการขึ้นบัญชีดำของสหรัฐอเมริกา เขากล่าวว่า บริษัททำงานได้อย่างราบรื่น  ตามที่เขาพูด Huawei เป็น บริษัทมืออาชีพ  ฝ่ายบริหารของ Huawei ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จมาก เพราะเรียนรู้มาจากสหรัฐอเมริกา“จากการเริ่มต้นธุรกิจจนถึงปัจจุบัน บริษัทเคยมีที่ปรึกษาชาวอเมริกันหลายสิบคน เพื่อสอน Huawei ในการจัดการ เราควรภูมิใจที่การส่งออกวัฒนธรรมอเมริกันนำมาซึ่งการพัฒนาสู่ Huawei ” Ren กล่าว

ดังนั้น Ren Zhengfei จึงเชื่อว่า สหรัฐฯไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของ Huawei การขึ้นบัญชีดำของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 จะไม่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อ Huawei

เขาเชื่อว่าสหรัฐจะไม่เป็นผู้นำเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งในปี 2020 อย่างไรก็ตามการขึ้นบัญชีดำของสหรัฐฯ จะยังคงมีผลกระทบเล็กน้อยต่อ Huawei “ด้วยประสบการณ์และการฝึกปรือของทีมเมื่อปีที่แล้ว เรามีความมั่นใจมากขึ้นและจะไม่มีปัญหา”

การขึ้นบัญชีดำของสหรัฐอเมริกา ต่อ Huawei หมายความว่าโลกจะแยกเป็น 2 ส่วน ในอนาคตหรือไม่?  Ren Zhengfei เชื่อว่าจะไม่มีการแยกกัน"เพราะวิทยาศาสตร์เป็นความจริงและความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว"

แต่สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีมีความหลากหลายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อความก้าวหน้าทางสังคม สิ่งนี้ต้องตระหนักกันให้ดี

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments