Samsung เตรียมปล่อยคุณสมบัติ "วัดความดันโลหิต" ด้วย Galaxy Watch Active 2 ผ่านแอพ Samsung Health Monitor ในเร็วๆนี้ !!!แอพพลิเคชั่น Samsung Health Monitor จะเปิดตัวเร็วๆนี้ สำหรับอุปกรณ์ Galaxy Watch Series คุณสมบัติหลักของแอพพลิเคชันนี้ คือระบบตรวจสอบความดันโลหิตแบบพกพา  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีประโยชน์มาก

โดยต้องทำการสอบเทียบการวัดเริ่มต้นด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตทางการแพทย์ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเริ่มต้นคุณลักษณะการวัดความดันโลหิตของ Galaxy Watch ได้
ซึ่งจะใช้เซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบออปติคัลและอ่านความดันโลหิตของคุณผ่านการวิเคราะห์คลื่นพัลส์


Samsung ยืนยันว่า ณ ตอนนี้ Galaxy Watch Active 2 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการวัดความดันโลหิต หลังจากการเทียบค่าความแม่นยำครั้งแรก บริษัทแนะนำให้ทำกระบวนการซ้ำทุกเดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ  

น่าเสียดายที่แอพ Samsung Health Monitor ใหม่ ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา แต่อย่างไรก็ตาม มันผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากกระทรวงความปลอดภัยด้านอาหารและยาของเกาหลีใต้แล้ว หมายความว่าจะมีการเปิดตัวในปีนี้อย่างแน่นอน

ผู้ใช้จะต้องผ่านการตั้งค่าเริ่มต้นของแอพ และหลังจากนั้นจะสามารถเข้าถึงคุณลักษณะ "วัดความดันโลหิตของฉัน" และ ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งสามารถบันทึกค่าความดันโลหิตเพื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ในอนาคตได้

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments