Xiaomi ประกาศปรับราคาจำหน่ายสมาร์ทโฟนแพงขึ้น ในประเทศอินเดีย !!! อันเป็นผลมาจากการประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลอินเดีย มีผลแล้ววันนี้ !!!!


นี่ไม่ใช่เรื่องตลกวันเอพริลฟูล Xiaomi ได้ประกาศว่าจะเพิ่มราคาจำหน่ายของสมาร์ทโฟน เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 1 เมษายน 2020 การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิต ล่าสุด จาก 12% เป็น 18% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้คือวันที่ 1 เมษายน การแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ประกาศโดยรัฐบาลอินเดีย หมายความว่าราคาของสมาร์ทโฟนจะสูงขึ้น

Xiaomi กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ภาษีผู้บริโภคของอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนอินเดีย จะเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 18% นอกจากนี้ภาษีบนโทรศัพท์มือถือก็จะเพิ่มขึ้น 50% เช่นกัน อีกทั้งอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินรูปีกับดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงอย่างรวดเร็ว  เมื่อพิจารณาถึงจุดเหล่านี้ไม่มีทางอื่นนอกจากเพิ่มราคา และกล่าวว่าราคาใหม่จะขึ้นในเว็บไซต์ Mi.com ในไม่ช้า Xiaomi Global VP , Manu Kumar Jain กล่าวว่านอกเหนือจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต แล้ว ค่าเสื่อมราคาของเงินรูปีของอินเดียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทถูกบังคับให้ขึ้นราคาสมาร์ทโฟน และกล่าวทิ้งท้ายว่า การเพิ่มขึ้นของภาษีผู้บริโภคจะส่งผลกระทบต่อตลาดโทรศัพท์มือถือของอินเดีย

Xiaomi มีแนวโน้มที่จะอัพเดทเว็บไซต์ด้วยราคาใหม่ในไม่ช้า และเราจะรายงานราคาที่ปรับปรุงใหม่ของสมาร์ทโฟน Redmi และ Mi เพื่อให้คุณเข้าใจว่าราคาได้ถูกปรับขึ้นแล้ว จะมีราคาแพงขึ้นเล็กน้อยกว่าในขณะนี้

Source : 91 Mobiles
Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments