บริษัท OPPO ประเทศไทย ประกาศการอัพเดทเฟิร์มแวร์อย่างเป็นทางการของ Find X2 Series เพื่อรองรับ 5G ในเดือนกันยายน นี้
การอัพเกรด 5G ของ Find X2 Series จำเป็นต้องเกิดในช่วงเดือนกันยายน เนื่องจากอุปกรณ์ที่จำหน่ายไปแล้วทั่วโลก สามารถรองรับ 5G ได้ แต่บางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่สามารถรองรับ 5G ได้ เนื่องจาก สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทั่วโลกมีความเหมือนกันในด้านฮาร์ดแวร์ แต่ในแต่ละประเทศมีเงื่อนไขของสัญญาณที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องปรับการรองรับสัญญาณ 5G ให้สามารถเข้ากับผู้ให้บริการเครือข่าย 

ซึ่งในขณะนี้ทาง OPPO กำลังปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อรองรับสัญญาณ 5G ให้มีความเสถียรและใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถรองรับและใช้งานคลื่นความถี่ 5G ได้ทุกย่านความถี่ของทุกผู้ให้บริการเครือข่าย

โดยทางบริษัท OPPO ได้แจ้งวันที่และรายละเอียดในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ดังนี้

1.การอัพเกรด Trial version สำหรับลูกค้าที่สนใจ

a.สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ ใน วันที่ 10 มิถุนายน ผ่านช่องทางดังนี้ 

i.ติดต่อศูนย์บริการออปโป้ ในพื้นที่ใกล้บ้านของลูกค้าได้โดยตรง

ii.ติดต่อ Call Center 02-1263700 เพื่อติดต่อนัดหมายให้ช่างเข้าไปอัพเกรดให้ (พื้นที่กรุงเทพฯ) หรือนัดหมายเพื่อเข้าไปรับเครื่องมาอัพเกรด ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน

iii.การสำรองข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลปกปิด รบกวนลูกค้าสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง

2.การอัพเกรด Commercial version (Final version สำหรับใช้งานจริง)

a.วันที่สามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์ คือ วันที่ 30 กันยายน 2563

b.ช่องทางการอัพเกรด

i.อัพเกรดผ่านทาง OTA (Setting > Software Update > New version) โดยจะมีการเตือนผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์และไม่ต้องสำรองข้อมูลในตัวเครื่อง

ii.ติดต่อศูนย์บริการออปโป้ ในพื้นที่ใกล้บ้านของลูกค้าได้โดยตรง

iii.การสำรองข้อมูล ถ้าเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลปกปิด รบกวนลูกค้าสำรองข้อมูลด้วยตัวเอง

3.ของสมนาคุณ สำหรับลูกค้า Find X2 5G และ Find X2 Pro 5G ในระหว่างที่รอการอัพเกรดซอฟต์แวร์

a.ลูกค้าที่ซื้อในช่วง Pre-order ที่มีการรับประกันจอแตก 1 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) โดยบริษัทฯ จะเพิ่มสิทธิ์การรับประกันจอแตกให้อีก 1 ครั้ง รวมเป็น 2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี และ VOOC อแดปเตอร์ และสาย USB  ให้ฟรี

b.ลูกค้าที่ซื้อปกติ หรือซื้อหลังจากการเปิดตัว ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

i.ทางบริษัทจะให้สิทธิ์การรับประกันจอแตก 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ

ii.VOOC อแดปเตอร์ และสาย USB

Source : OPPO

Comments