Richard Yu ซีอีโอคนดังของ Huawei รีทวีตประนามมะกัน พร้อมวาทกรรมเดือด "เห็นได้ชัดว่าการเรียกร้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง" !!!!ซีอีโอฝ่ายธุรกิจผู้บริโภคของ Huawei , Mr.Richard Yu เพิ่งกล่าวว่า 

"ขณะนี้เห็นได้ชัดว่าการเรียกร้องความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเป็นเพียงเรื่องหลอกลวง"  

ตามรายงานของสื่อจีน Yu ได้รีทวีตบทความชื่อ “U.S. Attorney General Barr speaks at a think tank: Why must the U.S. hang Huawei?” บทความกล่าวในคำพูดของ Barr ซึ่งเป็นอัยการสูงสุดสหรัฐฯ อธิบายถึงรากเหง้าของการปราบปรามของสหรัฐฯต่อ Huawei ซึ่งเป็นความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสหรัฐอเมริกา 
อีกทั้ง William Barr ยังกล่าวว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า มันจะกำหนดจุดยืนที่โดดเด่นของรูปแบบทั่วโลกและการใช้งาน 5G คำถามคือ 

ในช่วงเวลานี้สหรัฐฯและพันธมิตรสามารถเปิดการแข่งขันกับ Huawei เพื่อรักษาและครองส่วนแบ่งการตลาดหรือเพื่อรักษาตำแหน่งการแข่งขันในระยะยาวและแข็งแกร่งพอที่จะหลีกเลี่ยงการครอบงำจากประเทศจีนในเวลาอันสั้นได้หรือไม่? 

ซึ่งเรื่องนี้สหรัฐฯและพันธมิตรจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว

Yu รีทวีตบทความนี้และให้ความเห็นว่า 

“ความซื่อสัตย์ , ความมั่นคงแห่งชาติ ที่บอกเป็นเพียงข้อแก้ตัว มันเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นเจ้าโลกทางเทคโนโลยีที่เห็นได้ชัดเจน !”
หลังจากการนำ Huawei เข้าไปในรายชื่อ Entity List เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปีที่แล้ว ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกา เพื่อการออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์นอกสหรัฐอเมริกาของ Huawei ซึ่งจะขัดขวาง Supply Chain ของ Huawei ในการผลิตชิปเซ็ตเต็มรูปแบบ
เป้าหมายหลักสำหรับกฎใหม่นี้คือ TSMC ซึ่งรับผิดชอบผลิตชิปเซ็ต Kirin ของ Huawei  เห็นได้ชัดว่าการแบน Huawei ณ ตอนแรกเริ่มไม่ได้มีผลมากเท่าที่สหรัฐอเมริกาคาดหวังไว้  ทำให้ตอนนี้ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ กำลังมองหาช่องทางการปิดอย่างสมบูรณ์ของยักษ์ใหญ่รายนี้

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments