Samsung Galaxy Watch Active 2 ได้รับอัพเดทสำหรับการเปิดใช้งาน วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ในประเทศเกาหลีใต้แล้ววันนี้ !!!
Samsung ได้เปิดตัว Galaxy Watch Active2 พร้อมกับฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับคุณสมบัติ ECG (Electrocardiogram Monitoring : การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับคุณสมบัตินี้ เนื่องจากบริษัทสามารถเปิดตัว smartwatch ที่ใช้ ECG ได้เฉพาะในบางตลาด ส่วนที่เหลือต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นี่เป็นกระบวนการที่ช้า และบริษัทอาจใช้เวลาหลายเดือนในการขยายความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ ECG
ล่าสุดบริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดบ้านเกิด , กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้ ตกลงว่า Galaxy Watch Active2 พร้อมที่จะทำงานเป็นเครื่องอ่าน ECG ที่ถูกต้อง หลังจากผ่านกระบวนการทดสอบและใช้เวลาหลายเดือนSamsung ประกาศผ่านบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการว่า Galaxy Watch Active2 ได้รับการรับรองเกี่ยวกับ ECG (คลื่นไฟฟ้าหัวใจ) ในประเทศเกาหลีใต้แล้ว และจะเริ่มผลักดันการอัพเดทเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2020 อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกา , บางส่วนของเอเชียและยุโรป ยังคงต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และน่าเสียดายที่กระบวนการทั้งหมดใช้เวลามากกว่าปกติเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ดังนั้นแล้วผู้ใช้ในโซนเหล่านั้นยังคงต้องรอคอยต่อไป

Source : GizChina
Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments