พอล กรุ๊ป ดีไซน์ (พีจีดี) พลิกโฉมวงการออกแบบโรงพยาบาลแบบครบวงจร เดินหน้าเปิดให้บริการ “Healthcare Total Design Solution” ผนึกกำลังทีมที่ปรึกษาระดับกูรูด้านโรงพยาบาลครอบคลุมทุกสาขาแห่งแรกในไทย ตอบโจทย์นักลงทุนพอล กรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด สำนักออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาระดับกูรูของประเทศ ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์จากหลากหลายสาขา

บริการ “Healthcare Total Design Solution” ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ครอบคลุมครบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่ Pre-construction, Feasibility study, Medical Planning and consultant, Design implementations, Construction and build พร้อมส่งมอบโครงการ (Design & build) ให้แก่เจ้าของโครงการ

ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการ ช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการลงทุน ช่วยควบคุมดูแลงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ ตามรูปแบบมาตรฐานและแนวทางที่เจ้าของโครงการต้องการ


บริษัท พอล กรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด (Paul Group Design - “pgd”) สำนักออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาระดับกูรูของประเทศ ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์จากหลากหลายสาขา เปิดบริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthcare Total Design Solution” ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ถือเป็น One Stop Service ที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของโครงการที่สนใจลงทุนในโครงการโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี โดย พีจีดี รับให้คำปรึกษาตั้งแต่ Pre-construction, Feasibility study, Medical Planning and consultant, Design implementations, Construction and build พร้อมส่งมอบโครงการ (Design & Build) ให้แก่เจ้าของโครงการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเจ้าของโครงการลดอัตราเสี่ยงในการลงทุน ช่วยควบคุมดูแลงบประมาณ รวมถึงระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้างโครงการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ ตามรูปแบบมาตรฐานและแนวทางที่เจ้าของโครงการต้องการ
โดยมีทีมงานที่ปรึกษาผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน นำทีมโดย ศิลปินแห่งชาติ ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive chairman ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการออกแบบโรงแรมและโรงพยาบาลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ อดีตผู้ก่อตั้ง สำนักงานออกแบบ Leo International Design Group พร้อมด้วย นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร นายแพทย์อาวุโส ที่ปรึกษาด้าน Medical Planner อดีตประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วย มล. สุรวุฒิ ทองแถม ที่ปรึกษาด้านการให้บริการ Hospitality ดูแลทั้งด้านงานบุคลากรและการบริหารจัดการเงินทุน อดีตผู้บริหารกลุ่ม Accor Group ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง Senior Vice President Development & Accor Resident Southeast Asia รวมถึงทีมงานที่ปรึกษาร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ได้แก่ คุณสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร หัวหน้าทีมสถาปนิก, รศ.ดร. วันชัย เทพรักษ์ หัวหน้าทีมวิศวกรโครงสร้าง, ผศ.ดร. อุทัย ไชยวงศ์วิลาน  หัวหน้าทีมวิศวกรงานระบบ, คุณชนรรถ  โชติษฐยางกูร Lighting Designer,  คุณศรายุธ ชนะชัย  หัวหน้าทีม Landscape Architect, คุณปิยพงษ์ ภูมิจิตร Graphic & Signage Design, และคุณดวงธิดา บุญให้  Healing Art Consultant ที่พร้อมนำทีม พีจีดี สร้างสรรค์ผลงานของแต่ละโครงการให้สมบูรณ์แบบที่สุด
ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี, Executive Chairman พอล กรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วยธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาล, สถานประกอบการทางการแพทย์ รวมถึงสถานพยาบาลต่าง ๆ  มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นเท่าตัว  เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย และจากประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ  จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน โดยเฉพาะการออกแบบโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างไปจากการออกแบบอาคารประเภทอื่น ๆ มาก  ซึ่งการออกแบบที่ดีต้องมีองค์ประกอบรวมที่ครบทุกด้าน ทั้งด้านการแพทย์, ด้านการบริการ, ด้านระบบการควบคุมและกำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ , การบำรุงรักษาต่าง ๆ การบริหารจัดการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย, การบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงปัจจัยการออกแบบที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับแพทย์และบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน การออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ที่ไม่ไช่ผู้ป่วย ถือที่เป็นจุดแข็งของการบริการของโรงพยาบาลในประเทศไทย โดยเฉพาะการออกแแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับยุค New Normal ก็เป็นปัจจัยหลักที่ พีจีดี ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการ

ทำงาน ทำให้คิดที่จะสร้างสำนักออกแบบที่ให้บริการครบวงจร ดังนั้นจึงตัดสินใจร่วมงานกับสำนักงานออกแบบ พอล กรุ๊ป ดีไซน์ ซึ่งมีทีมงานที่มีมุมมอง มีปณิธานเดียวกัน พร้อมที่จะสร้างทีมงานคุณภาพที่มีศักยภาพเฉพาะทางครบทุกด้าน จึงร่วมกันผลักดันและเปิดให้บริการภายใต้คอนเซ็ปต์ “Healthcare Total Design Solution”  ที่รวบรวมทีมงานที่ให้คำปรึกษาด้านโรงพยาบาลแบบครบวงจรที่แรกที่เดียวในไทย โดยเฉพาะงานระบบในโรงพยาบาล (MEP) ที่ออกแบบภายใต้ข้อกำหนดของกองการประกอบโรคศิลปะ และ JCI ทำให้เจ้าของโครงการได้รับผลงานที่มีความสมบูรณ์ และเป็นไปตามแนวทางที่ต้องการ”
“ความสามารถพิเศษของทีมงาน พอล กรุ๊ป ดีไซน์ ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในธุรกิจของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมามักจะประสบปัญหาในด้านนี้มาโดยตลอด   ดังนั้นการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์  “Healthcare Total Design Solution”  ของ  พอล กรุ๊ป ดีไซน์  จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญที่จะแก้ปัญหาในทุก ๆ ด้าน โดยที่เจ้าของโครงการและนักลงทุน ไม่จำเป็นต้องหาบุคลากร แต่ละฝ่ายให้ยุ่งยาก ช่วยประหยัดเวลา และช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินการได้ทันที  ซึ่งนอกเหนือจากทีมงานคุณภาพแล้ว เรายังมีพาร์ตเนอร์ที่เป็นสำนักออกแบบที่ปรึกษาจากต่างประเทศ “RTKL” จากสหรัฐอเมริกา และ สำนักงานออกแบบจากประเทศสิงคโปร์ ที่พร้อมสร้างความสมบูรณ์แบบในการทำงานร่วมกับทีมงาน พอล กรุ๊ป ดีไซน์  เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลทุก ๆ ขั้นตอนของทุก ๆ โครงการอย่างมืออาชีพ อีกทั้ง พอล กรุ๊ป ดี ไซน์  ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกมาตรฐานใหม่ให้กับวงการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ เพื่อสอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันประเทศไทย ให้เป็น Medical Hub อันดับหนึ่งในเอเชีย”  ดร.คงศักดิ์ ยุกตะเสวี  กล่าวเสริม 

บริษัท พอล กรุ๊ป ดีไซน์ จำกัด (Paul Group Design - “pgd”) สำนักออกแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาระดับกูรูของประเทศ ให้บริการ “Healthcare Total Design Solution” ครบวงจรด้านการออกแบบโรงพยาบาลและสถานประกอบการทางการแพทย์ ตอบโจทย์เทรนด์ Healthcare business ของเจ้าของผู้ประกอบการและนักลงทุน ตั้งเป้ายกระดับวงการออกแบบธุรกิจโรงพยาบาลและ wellness center ไทยสู่ระดับโลก พร้อมมีส่วนผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ เมดิคอล ฮับ อันดับหนึ่งในเอเชีย

Comments