สหภาพยุโรป เตรียมออกกฎหมายบังคับใช้ ให้ iPhone เปลี่ยนมาเป็นพอร์ต USB Type - C ซักที !!!! แต่............ผู้ใช้ต่างอยากเห็น iPhone ที่มีพอร์ต USB Type - C แทน Lightning Port มาเป็นเวลาช้านาน เพื่อที่เราจะได้มีที่ชาร์จประเภทเดียวสำหรับอุปกรณ์ Apple หลักทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad และ Mac

ย้อนกลับไปในปี 2009 ทาง Apple เป็นหนึ่งใน 14 บริษัทเทคโนโลยีที่ตกลงเปลี่ยนใช้พอร์ตชาร์จให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน ซึ่งในเวลานั้นอาจเป็นพอร์ต Micro USB

แน่นอนว่าสุดท้ายข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีผลกับ Apple เพราะ Apple เลือกที่จะใช้ Lightning Port เช่นเดิม ดังนั้นในปี 2018 สหภาพยุโรปจึงประกาศว่าจะพิจารณาให้การใช้พอร์ตชาร์จมาตราฐานเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับสมาร์ทโฟน

และหลังจากผ่านมานานกว่าสามปี สำนักข่าว Reuters ได้รายงานว่า ในที่สุดคณะกรรมาธิการยุโรปก็เตรียมที่จะออกกฎหมายบังคับใช้แล้ว

โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะเสนอกฎหมายในเดือนหน้าให้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ผลิตที่อะแดปเตอร์ชาร์จสำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้งานร่วมกันได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 27 ประเทศ ในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิคส์

การประกาศกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต iPhone มากกว่าคู่แข่ง เนื่องจาก iPhone และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของ Apple ใช้พอร์ต Lightning ในขณะที่อุปกรณ์ Android ในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นใช้ USB Type - C

สมมติว่าในที่สุดกฎหมายก็ผ่าน และประกาศใช้ USB Type - C เป็นมาตรฐาน แต่จะไม่มีผลบังคับใช้ทันที เพราะผู้ผลิตต้องวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ของตนล่วงหน้า บางครั้งหลายปี ดังนั้นพวกเขาจะต้องมีระยะเวลาแจ้งให้ทราบที่เหมาะสมก่อนที่กฎหมายจะมีผลผูกพัน และช่วงเวลานั้นอาจจะกินเวลาเป็นปี

เมื่อถึงเวลานั้น หนึ่งในสองสิ่งจะเกิดขึ้น ไม่ว่า Apple จะใช้ USB Type - C อยู่แล้วเหมือนกับที่ทำใน iPad Pro หรือ ไม่มีพอร์ตอะไรเลย ซึ่งรองรับเฉพาะการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด มาตรฐานของพอร์ตชาร์จสำหรับยุโรปจะยังคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเวลาที่มีผลบังคับใช้

Source : 9toMac
Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments