กรมไปรษณีย์ญี่ปุ่น จะเริ่มบริการส่งของด้วยโดรน ในต้นปีหน้า !!!!


บริการไปรษณีย์ทั่วประเทศของญี่ปุ่น จะเริ่มใช้โดรนเพื่อส่งสินค้าในปีงบประมาณหน้า โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2023 เป็นต้นไป ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกฎการบินโดรนได้รับการผ่อนปรน


Japan Post เปิดตัวโดรนที่กำลังพัฒนา ภายในงานที่กรุงโตเกียว โดยสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง 5 กิโลกรัม และสามารถบินได้ระยะประมาณ 35 กิโลเมตร

ซึ่งทาง Japan Post กล่าวว่าโดรนจะสามารถจัดส่งพัสดุได้เร็วขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลง


โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายเพื่ออนุญาตให้มีการบินด้วยโดรนเกินระยะสายตาของผู้ปฏิบัติงานเหนือพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ แต่ Japan Post ระบุว่ามีแผนจะเริ่มให้บริการส่งพัสดุด้วยโดรนในพื้นที่ภูเขาและบนเกาะห่างไกลก่อน อันเนื่องมาจากประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในพื้นที่ดังกล่าว

Source : NHK
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments