รู้หรือไม่ | นอกจาก Apple Intelligence ที่ทาง Apple โปรโมทว่าเป็น AI ที่เน้นความเป็นส่วนตัว ปลอดภัย ฟีเจอร์เกือบทั้งหมดใช้การประมวลผลจาก NPU ในเครื่องเท่านั้น (เว้นแต่ถ้า On Cloud เมื่อไหร่จะถามผู้ใช้ว่ายิมยอมหรือไม่)

เจ้าพ่อ AI มือถืออย่าง Samsung ก็สามารถตั้งค่าให้ "Galaxy AI" ประมวลผลบนเครื่องเราเองแบบ 100% ได้เช่นกัน !!! ซึ่งทุกเครื่องที่รองรับคุณสมบัติ Galaxy AI สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ :

Setting --> Advanced Features --> Advanced Intelligence --> Process data only on device

ซึ่งตัวเลือก Process data only on device (ประมวลผลข้อมูลบนอุปกรณ์เท่านั้น) เมื่อถูกเปิดใช้งาน จะมีคำอธิบายไว้ว่า

"เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว ให้ประมวลผลข้อมูลสำหรับฟีเจอร์อัจฉริยะขั้นสูงบนอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะออนไลน์ การประมวลผลข้อมูลแบบออนไลน์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และจำเป็นสำหรับคุณลักษณะอัจฉริยะขั้นสูงบางอย่าง"

ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับ Apple ก็คือ "งานไหนที่ทำการประมวลในเครื่องไหว ก็ให้กระทำงานนั้นแบบออฟไลน์ไป ถ้านอกเหนือความสามารถ จำเป็นต้อง On Cloud ตัวระบบก็จะถามว่าเรายินยอมหรือไม่ นั่นเอง 😁

Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments